Metamorfose massage, workshop

Deze techniek is ontwikkeld door Robert St.John en verspreid door Gaston St. Pierre.


'Van rups naar vlinder'


De massage van voeten, handen en hoofd zet je op het pad van loslaten, te 'onthechten' waardoor de levensenergie intens mag gaan stromen.   

 

Tijdens de massage werk je niet gericht op een blokkade zelf, maar ben je meer gericht op de levensenergie. D.m.v. de reflexbanen op de voeten, de handen en het hoofd maak je contact met die levensenergie. Deze banen reflecteren via de meridianen naar de ruggewervels en de hersenhelften. Ook de zich op de ruggewervels bevindende energiecentra (chakra’s), worden hierdoor aangeraakt. De chakra’s zorgen er weer voor dat de energie goed over het lichaam verspreid wordt, zodat de energie overal kan komen.

Het doorstromen van de levensstroom kan je inzicht geven in bepaalde situaties, je meer rust geven in  je leven. Je gaat je grenzen aangeven, je gaat doen wat je al een lange tijd wilde doen, je gaat je emoties uiten, je krijgt meer zelfvertrouwen en er komt meer acceptatie.

                                                   

De workshop is verdeeld over 2 dagdelen - geeft je inzicht en je leert de massage geven door het onderling masseren van de voeten, handen en hoofd.


Kosten € 85,00, 2 dagdelen, incl. koffie/thee